Ιστορικό του Επιμελητηρίου
There are no translations available.

Πρόλογος

Λαμβάνοντας υπόψη την έντονη δραστηριότητα των οικονομικών διαχειριστών, των βιοτεχνών, των επιχειρηματιών της Ελλάδος και του Κονγκό, πραγματοποιώντας Γενική Συνέλευση,

Αποφασίζουμε, την εν λόγω ημέρα, τη δημιουργία ενός Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Κονγκό, με το ακρώνυμο «Congrec» και υιοθετούμε το καταστατικό του οποίου το περιεχόμενο παρατίθεται παρακάτω.  

Άρθρο 1 Περί της Ονομασίας

Συστάθηκε στην Κινσάσα, την Πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ένα Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Κονγκό, με τη συντομογραφία «Congrec».

Άρθρο 2 Περί της έδρας

  1. Η Διοικητική έδρα του Congrec ιδρύθηκε στην Κινσάσα / ΛΔΚ, στο σταυροδρόμι των οδών Kasa–vubu και Lokenenge, στη Κοινότητα Ngiri-Ngiri.
  2. Η έδρα του Congrec δύναται να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία της ΛΔΚ μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση ανάγκης, του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3 Περί της εμβέλειας των δραστηριοτήτων

Το Congrec ασκεί τις δραστηριότητές του σε όλη την περιοχή του κράτους και δύναται να διευρύνει τις δραστηριότητές του, όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 4 Περί της διάρκειας

Το Congrec συστάθηκε δίχως προκαθορισμένη διάρκεια λειτουργίας.

 
GREECECONGO

Newsletter Subscription

Subscribe to our mailing list in order to receive updates about our activities in Congo.

ADVERTISEMENTS
Banner
Banner
Banner
Created byPixelweb :: Web Solutions